Chị muốn tặng quà này cho ai?

Điều kiện sử dụng

1. Áp dụng tất cả dịch vụ giá gốc (Trừ phun xăm, PTTM, Sản phẩm) 2. Được trừ thẳng vào hóa đơn - Hạn sử dụng 1 tháng và 5 ngày kể từ ngày kích hoạt