1 Suất trải nghiệm miễn phí
CĂNG TRẮNG ĐIỆN DI
TẾ BÀO GỐC
LÀM KHẢO SÁT NGAY
CÂU HỎI 1

Bạn lựa chọn TMV Ngọc Dung vì?
(Có thể chọn nhiều câu trả lời)

CÂU HỎI 2

Mức độ hài lòng của bạn về dịch vụ của TMV Ngọc Dung?

CÂU HỎI 3

Bạn hài lòng điểm nào ở Ngọc Dung?
(Có thể chọn nhiều câu trả lời)

CÂU HỎI 4

Bạn thấy điểm nào cần cải thiện ở Ngọc Dung?
(Có thể chọn nhiều câu trả lời)

CÂU HỎI 5

Bạn ưu tiên nhận thông tin ưu đãi và giới thiệu dịch vụ từ TMV Ngọc Dung qua phương tiện nào?

CÂU HỎI 6

Bạn có sẵn sàng giới thiệu người thân/ bạn bè tới Ngọc Dung?

ĐẶT HẸN NGAY
TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI TỪ NGỌC DUNG

Còn trống
Đã chọn
Đã đủ khách
GỬI THÔNG TIN

Lưu ý: Mỗi Khách hàng chỉ nhận ưu đãi duy nhất 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình