1. Chị đã từng làm đẹp ở thẩm mỹ viện chưa?

2. Khi có nhu cầu làm đẹp, chị thường tìm kiếm thông tin ở đâu?

3. Mức độ quan trọng của mỗi yếu tố khi quyết định làm đẹp?

Yếu tố Rất quan trọng Quang trọng Bình thường
Giá cả
Hiệu quả
Công nghệ
Thương hiệu

4. Tần suất làm đẹp của Chị như thế nào?

5. Chị quan tâm đến dịch vụ làm đẹp nào trong khoảng thời gian cuối năm?

6. Nếu đã sử dụng dịch vụ ở Hệ thống TMV Ngọc Dung, Chị đánh giá thế nào về chất lượng?

7. Theo Chị thái độ phục vụ và tư vấn của nhân viên như thế nào?

8. Theo Chị, giá dịch vụ của Hệ thống TMV Ngọc Dung như thế nào?