banner

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN APP

Quy định tích điểm:

Những ưu đãi nhận được từ App Ngoc Dung Beauty đều dựa trên số “Điểm” mà khách hàng tích lũy được:

Tỷ lệ quy đổi: 100.000 đồng = 1 điểm

Cách tích lũy điểm: Khách hàng tích lũy điểm dựa trên hóa đơn làm đẹp

Điểm sẽ không được tính cho hóa đơn nợ và không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác

Điểm không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

Điểm sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản trong vòng 24h sau khi làm dịch vụ

1. Xét thăng hạng

Khách hàng sẽ được cộng điểm ngay sau khi phát sinh hóa đơn và thăng hạng ngay lập tức khi đạt số điểm quy định theo từng hạng (Không tính hóa đơn nợ)

Lần lượt là:

   + Hạng Bạc: 200 điểm

   + Hạng Vàng: 500 điểm

   + Hạng Bạch Kim: 1000 điểm

   + Hạng Kim Cương: 3000 điểm

2. Xét rớt hạng

Trường hợp khách hàng không phát sinh điểm hoặc điểm phát sinh không đủ hạn mức duy trì theo quy định trong vòng 3 tháng sẽ lập tức bị rớt hạng.

Quy định điểm hạn mức duy trì theo từng hạng cần phải đạt trong 3 tháng là:

   + Hạng Bạc: 20 điểm

   + Hạng vàng: 50 điểm

   + Hạng Bạch Kim: 100 điểm

   + Hạng Kim Cương: 300 điểm

Hãy tiếp tục tham gia tích điểm để duy trì hạng thẻ của mình!

3. Xóa điểm

Trường hợp khách hàng không phát sinh điểm trong 6 tháng thì mặc nhiên thẻ của khách hàng không còn giá trị.

Nếu khách hàng phát sinh điểm ngoài thời gian này (ngoài 6 tháng) thì điểm sẽ được tích lũy lại từ đầu.

Cách bước tải App để tích điểm:

Cách thức đơn giản, ai cũng làm được!

   Bước 1: Tải app Ngọc Dung Beauty

   Bước 2: Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại của bạn

   Bước 3: Đăng ký thực hiện dịch vụ và tích điểm