1. Chị đã từng làm đẹp ở thẩm mỹ viện chưa?

2. Khi có nhu cầu làm đẹp, chị thường tìm kiếm thông tin ở đâu?

3. Mức độ quan trọng của mỗi yếu tố khi quyết định làm đẹp?

Yếu tố Rất quan trọng Quang trọng Bình thường
Giá cả
Hiệu quả
Công nghệ
Thương hiệu

4. Tần suất làm đẹp của Chị như thế nào?

5. Chị sẵn sàng mua dịch vụ làm đẹp với giá bao nhiêu tiền?

6. Chị quan tâm đến dịch vụ làm đẹp nào trong khoảng thời gian cuối năm?

7. Hãy kể tên spa, thẩm mỹ viện Chị thường đến?