QUY ĐỊNH QUÀ TẶNG

  • Khách hàng nữ trên 26 tuổi
  • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
  • Chỉ áp dụng cho người thân chưa từng làm đẹp ở Ngọc Dung
  • Không áp dụng cùng tất cả chương trình khuyến mãi khác
  • Phần quà hiện vật được nhận sau khi suất làm đẹp được gửi đến người thân thành công.