minigame sau1 03
bachkim
traungoc
trauvang
tailoc
dieuda
minissssntrau1 03

+ Khách hàng được tặng là nữ trên 26 tuổi.

+ Quà tặng không có giá trị quy đổi tiền mặt.

+ Người thân nhận quà tặng là khách hàng mới chưa từng đến làm đẹp tại TMV Ngọc Dung.

+ Không áp dụng cùng tất cả chương trình khuyến mãi khác .

Tư vấn miễn phí
Gọi điện ngay
Hotline: *3232