Quy định về quà tặng

  • • Mỗi khách hàng được tặng quà tối đa cho 3 người thân của mình ( trên 27 tuổi )
  • • Người thân nhận quà tặng là khách hàng mới chưa từng thực hiện dịch vụ tại Hệ thống TMV Ngọc Dung
  • • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
  • • Quà tặng không áp dụng cùng những chương trình khuyến mãi khác
Chúc mừng bạn đã trúng
   

Điền thông tin KH

Thông tin người thân