Vòng quay Vàng
(2 xu/lần quay)
Vòng quay Vàng
(2 xu/lần quay)
Chúc mừng bạn đã trúng ô may mắn số

Cơ cấu Giải thưởng

1 CĂNG CHỈ ULTRA VLINE 4D MẮT - 1 LẦN 30TR

2 CẤY TINH CHẤT NHAU THAI ( 1 VÙNG) – 1 LẦN 30TR

3 ĐƯA TINH CHẤT SỮA NON – 2 LẦN – 30TR

4 DIOT LẠNH – 2 LẦN – 40TR

5 ÉP TRẮNG DA MẶT – 1 LẦN 30TR

6 CHẠM KHẮC ĐƯỜNG CONG LIPO DETOX – 3XUẤT – 40TR

7 EO THON CÔNG NGHỆ G5 – 3 XUẤT – 30TR

8 TẮM TRẮNG ON SEN – 4 XUẤT – 30TR

9 PHUN HNH – 1 LẦN – 10TR

10 BỘ SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ DA- 3 CHAI: ĐIỀU TRỊ+ CHỐNG NẮNG+ VITAMIN: 10TR