Vòng quay Kim cương
(1xu/ lần quay)
Vòng quay Kim cương
(1xu/ lần quay)
Chúc mừng bạn đã trúng ô may mắn số
       

Cơ cấu Giải thưởng

1 TRỌN GÓI DA (1 VÙNG ) 3 THÁNG

2 NÂNG CƠ TRỌN GÓI ( 1 VÙNG ) 3 THÁNG

3 TẮM TRẮNG TRỌN GÓI 3 THÁNG

4 NHĂN TRỌN GÓI ( 1 VÙNG ) 1 NĂM

5 TRIỆT LÔNG 1 VÙNG 1 NĂM

6 TRỌN GÓI PHUN XÂM: MÀY, MÍ, MÔI, HNH, BIKINI- 1 LẦN

7 TRỌN GÓI TRẺ HÓA ÂM ĐẠO 3 THÁNG

8 NANO CĂNG BÓNG MÔI 3 THÁNG

9 TRỌN GÓI CHĂM SÓC SAU NÂNG CƠ 3 THÁNG

10 LASER THT MẶT 3 THÁNG