Vòng Quay Bạc
(1 xu/1 lần quay)
Vòng quay Bạc
(1 Xu/1 lần quay)
Chúc mừng bạn đã trúng ô may mắn số
       

Cơ cấu Giải thưởng

1 ĐƯA TINH THỂ TẾ BÀO TRẮNG - 1 LẦN 10TR

2 ĐƯA DƯỠNG CHẤT CÁ HỒI GIẢM NHĂN ( 1 VÙNG ) - 1 LẦN 10TR

3 THAY DA NOÀN TẾ BÁO SINH HỌC - 1 LẦN 10TR

4 ĐƯA OXY TƯƠI THẢI ĐỘC TỐ DA – 5 LẦN 15TR

5 HẤP PHỤC HỒI MẮT THÂM – 3 LẦN 15TR

6 PHỦ PHA LÊ NGUYÊN TAY – 2 LẦN 20TR

7 LIPO HIFU - 2 XUẤT 20TR

8 2 LẦN PHÂN HỦY MỠ BỤNG – 20TR

9 TRIỆT LÔNG BIKINI – 10 LẦN 10TR

10 BỘ SẢN PHẨM MAKEUP – 1 CHAI CHỐNG NẮNG + 1 PHẤN PHỦ 5TR