Điều kiện áp dụng: KH là nữ >= 26 tuổi và chưa từng đến TMV Ngọc Dung làm đẹp trong 3 tháng gần nhất

Tư vấn miễn phí
Gọi điện ngay